Świerklany: prareferendum w niedzielę 4 września

Ruch Autonomii Śląska

Prareferendum w gminie Świerklany (w powiecie rybnickim) będzie ostatnim tegorocznym sprawdzianem poparcia dla idei autonomii. Poprzednie, w Imielinie, Lędzinach i Pszczynie, pokazały zdecydowane poparcie dla szerokiej samorządności. W gminie mieszka ponad 11 tys. osób, w tym uprawnionych do głosowania jest ponad 9,1 tys. mieszkańców. Osobno będą liczone głosy mieszkańców gminy i pozostałych obywateli. Głównym miejscem prareferendum będzie teren dożynek gminnych. Głosowanie będzie się odbywało w 4 punktach: Jankowice – kościół (ul. Rybnicka 34) – godz. 8-12, Jankowice – teren dożynek (ul. Kościelna 19) – godz. 12-23, Świerklany Dolne – kościół (ul. Ligonia 13)- godz. 8-18, Świerklany Górne – szkoła podstawowa (ul. Boryńska 4) – godz. 8-18. Uwaga: po południu w Świerklanach Dolnych i Górnych istnieje możliwość przeniesienia punktu głosowania w przypadku potencjalnie większego zainteresowania w innym miejscu danej miejscowości.