Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Ruch Autonomii Śląska

Przychody – 104 472,54 zł Samoopodatkowanie kół, Rady Naczelnej i Zarządu – 36 059,00 zł Darowizny krajowe – 67 384,90 zł Darowizny zagraniczne – 1 295,05 zł Odsetki bankowe – 3,59 zł

Wydatki – 99 073,98 zł Projekty wydawnicze – 51 160,11 zł Akcja promocyjna podczas Narodowego Spisu Powszechnego – 18 127,14 zł V Marsz Autonomii – 10 728,50 zł Akcja promocyjna z okazji rocznicy zniesienia autonomii Górnego Śląska – 922,50 zł Doroczne wręczenie nagród Górnośląskiego Tacyta – 716,55 zł Składka do Wolnego Sojuszu Europejskiego – 8 335,98 zł Czynsz za lokale w Katowicach i Opolu – 7 922,70 zł Opłaty KRS – 300 zł Opłaty i prowizje bankowe – 155,5 zł Koszty domen internetowych – 205,00 zł

Stan środków na rachunku na 31.12.2011 r. -29 018,10 zł