RAŚ we władzach EFA

Od 31 marca do 3 kwietnia stolica Korsyki – Ajaccio – gościła doroczny zjazd ponad 150 przedstawicieli organizacji zrzeszonych w europejskiej partii politycznej Wolny Sojusz Europejski – EFA.

W tym roku, poza wymaganymi statutem sprawozdaniami, omówieniem wydarzeń minionego roku i planów na kolejny, przypadł termin wyboru nowych władz partii na trzyletnią kadencję: członkinią zarządu EFA została Natalia Pińkowska – sekretarz Ruchu Autonomii Śląska.

RAŚ należy do EFA od prawie 15 lat. Po raz pierwszy nie jest jedyną organizacją z Polski reprezentowaną na dorocznym zjeździe: Wolny Sojusz Europejski zaprosił w swoje szeregi stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota – na razie ze statusem członka-obserwatora.

– Z polskiej perspektywy historie ludzkie rodem z Kaszub i Śląska bywają nierozumiane, traktowane z pobłażaniem, czasem nawet z wrogością – mówi Natalia Pińkowska. – Jeśli popatrzeć na nie w skali całej Europy, znajdziemy wiele analogii: prawie każda europejska granica stworzyła swoją wyjątkową tożsamość pogranicza, w każdym kraju żyją mniejszości narodowe czy etniczne. Tożsamości regionalne są silniejsze lub słabsze, ale jednak widoczne. Wolny Sojusz Europejski jest areną, która pozwala je pielęgnować w wymiarze politycznym.

EFA liczy sobie 45 członków – partii i stowarzyszeń z 18 europejskich krajów. W obecnej kadencji Europarlamentu wprowadził 12 deputowanych. 14 zrzeszonych organizacji rządzi lub współrządzi regionami, z których się wywodzą.

Natalia Pińkowska w imieniu RAŚ zaprosiła delegatów na Górny Śląsk: kolejny zjazd najprawdopodobniej odbędzie się wiosną 2017 roku w Katowicach.