Odlicz od podatku darowiznę na RAŚ

Ruch Autonomii Śląska

Przypominamy o możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny przekazanej na rachunek Ruchu Autonomii Śląska. Choć RAŚ nie ma statusu organizacji pożytku publicznego to jednak realizuje taką działalność, więc darowizny można odliczać od podstawy opodatkowania przy rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Aby to uczynić należy wysłać na nasz rachunek bankowy (nr 72 1020 2313 0000 3102 0190 3335) przelew, a w tytule przelewu powołać się na Ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie i wskazać cel, na który przekazujecie darowiznę. Cel musi być związany z Ustawą, a najbliższy cel, który realizuje nasza organizacja i który jednocześnie został wymieniony w Ustawie to „upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagających rozwój demokracji”. W tytule przelewu można wpisać w skrócie: „ochrona wolności i praw człowieka (art. 4 ust. 1 pkt. 22 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)”. Oczywiście nie należy zapomnieć o wpisaniu darowizn na naszą rzecz do rocznego zeznania podatkowego.