Autonomia to
wpływ na rozwój turystyki.

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2012

Przychody ? 104 472,54 zł
Samoopodatkowanie kół, Rady Naczelnej i Zarządu ? 36 059,00 zł
Darowizny krajowe ? 67 384,90 zł
Darowizny zagraniczne ? 1 295,05 zł
Odsetki bankowe ? 3,59 zł

Wydatki ? 99 073,98 zł
Projekty wydawnicze ? 51 160,11 zł
Akcja promocyjna podczas Narodowego Spisu Powszechnego ? 18 127,14 zł
V Marsz Autonomii ? 10 728,50 zł
Akcja promocyjna z okazji rocznicy zniesienia autonomii Górnego Śląska ? 922,50 zł
Doroczne wręczenie nagród Górnośląskiego Tacyta ? 716,55 zł
Składka do Wolnego Sojuszu Europejskiego ? 8 335,98 zł
Czynsz za lokale w Katowicach i Opolu ? 7 922,70 zł
Opłaty KRS ? 300 zł
Opłaty i prowizje bankowe ? 155,5 zł
Koszty domen internetowych ? 205,00 zł
Stan środków na rachunku na 31.12.2011 r. ? 29 018,10 zł

Dycki tukej - zawsze tutaj