Autonomia daje nam
poczucie bycia gospodarzami.

Sprawozdanie finansowe za rok 2010

Ostatnia aktualizacja: 15.11.2011

Dochody: 51.620,24 zł
- samoopodatkowanie kół, Rady i zarządu (+ dodatkowe wpłaty) - 21.072 zł
- wpłaty na prenumeratę JASKÓŁKI - 1.210,98 zł
- darowizny - 24.450 zł
- podnajem lokalu - 3.370 zł
- pozostałe wpłaty na akcje RAŚ - 1.517 zł
- odsetki bankowe - 0,26 zł
Wydatki: 29.380,12 zł
- druk JASKÓŁKI - 14.250 zł
- wysyłka prenumeraty - 998,50 zł
- czynsz za lokal - 8.040 zł
- założenie sprawy sądowej - 2.123,64 zł
- zwrot dotacji (UM Mysłowice) - 1.100 zł
- reklama - 2.793 zł
- prowizje bankowe - 75 zł
Stan środków na koncie na 31.12.2010: 23.349,54 zł

Dycki tukej - zawsze tutaj