Autonomia daje nam
pieniądze które zostają w regionie.

Sprawozdanie finansowe za rok 2009

Ostatnia aktualizacja: 15.11.2011

DOCHODY: 28.305,78
Samoopodatkowanie Kół, Rady i Zarządu (+dodatkowe wpłaty) - 16.074,-
Wpłaty na wydawanie Jaskółki - 2.281,63
Dotacje samorządu (UM Mysłowice) - 3.500,-
Wpłaty na utrzymanie lokalu - 1.100,-
Podnajem lokalu - 1.720,-
SPONSOR RAŚ - 1.740,-
Pozostałe wpłaty na akcje RAŚ - 1.890,04
Odsetki bankowe - 0,11
Dofinansowanie do Jaskółki z SILESIA PROGRESS - 3.082,60 (poza budżetem RAŚ)

WYDATKI: 29.186,-
Wydawanie Jaskółki - 15.440,-
wysyłka gazet - 892,52 zł
domena "autonomia.pl" - 900,-
"Paczka do ministerstwa" - 124,68
czynsz za lokal - 7.695,-
Górnośląskie Dni Dziedzictwa - 1.500,-
Turniej Piłkarski w Mysłowicach - 2.174,-
prowizje banknowe - 160,-
"Tyta do pierwszoka" - 300,-

Dycki tukej - zawsze tutaj