Autonomia to
pamięć o wielokulturowości Górnego Śląska.

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Ostatnia aktualizacja: 15.11.2011

DOCHODY:
- samoopodatkowanie Kół, Rady i Zarządu
+ dodatkowe wpłaty członków 12.159,50
- wpłaty na wydawanie Jaskółki 2.647,30-
- inne darowizny sympatyków RAŚ 5.301,14-
- odsetki bankowe 23,60
- darowizny na utrzymanie biura 1.510,-
- podnajem lokalu 3.140,-
- dotacje samorządu (UM Mysłowice) 3.000,-
---------------------------------------------------------------------------------------------
ŁĄCZNIE 27.781,54

WYDATKI:
- dofinansowanie druku Jaskółki 12.856,-
- prowizje bankowe 155,50
- czynsz za lokal 7.379,-
- utrzymanie domeny RAŚ 68,32
- wysyłka gazet 609,95
- wyjazd do Warszawy 1.500,-
- Imprezy Koła Mysłowice 4.000,-
---------------------------------------------------------------------------------------------
ŁĄCZNIE 26.568,77

Stan kasy + konta na 1.01.2008 475,60
Stan kasy + konta na 31.12.2008 2.687,84

Dycki tukej - zawsze tutaj