Autonomia daje nam
gwarancję na zmniejszenie biurokracji.

Referendum ws. konstytucji to szansa na przywrócenie autonomii

Referendum ws. konstytucji to szansa na przywrócenie autonomii

Ostatnia aktualizacja: 11.05.2017

3 maja prezydent Andrzej Duda zapowiedział referendum w sprawie zmian w Konstytucji RP. – Z perspektywy RAŚ to otwarcie debaty o przywróceniu autonomii województwa śląskiego zniesionej nielegalnym dekretem KRN z 6 maja 1945 roku – mówi przewodniczący RAŚ, Jerzy Gorzelik.

W związku z zapowiedzianym referendum Ruch Autonomii Śląska, 11 maja, złożył w Kancelarii Prezydenta RP pismo, w którym domagamy się rozwiązania zasadniczego problemu prawnego, z którym do tej pory nie uporała się wolna Rzeczpospolita. Chodzi o stalinowski akt z 6 maja 1945 roku. – Uznanie nielegalności owego aktu prawnego oznaczałoby, że Statut Organiczny Województwa Śląskiego, a więc fundament międzywojennej autonomii, jest wciąż obowiązujący – mówi Gorzelik.

W piśmie skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy Ruch Autonomii Śląska apeluje, aby w projektowanym referendum uwzględniono postulat przyznania praw do autonomii regionalnej wszystkim województwom. „Panie Prezydencie, zdajemy sobie sprawę, że powrót do autonomii województwa śląskiego w jej przedwojennym kształcie nie jest możliwy. Dziś w rozwiniętych państwach dużej i średniej wielkości samorząd (zwłaszcza na poziomie regionalnym) jest tożsamy z autonomią. Nie jest on przyznawany regionom w drodze wyjątku, ale na zasadzie powszechności. Wbrew obiegowej opinii autonomia nie jest niczym innym jak realną samorządnością i stać się może skuteczną odpowiedzią na wyzwania rozwojowe Rzeczpospolitej. Autonomia to czytelny podział kompetencji pomiędzy administracją rządową a samorządem regionalnym oraz sprawiedliwy i niepodważalny system finansowania województw.” – czytamy w liście regionalistów.

- Andrzej Duda wielokrotnie podkreślał konieczność odrzucenia balastu Polski Ludowej. Referendum to szansa, by te deklaracje nie okazały się kolejnymi deklaracjami bez pokrycia. Liczymy na to, że prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej będzie zależeć na potwierdzeniu swojej wiarygodności - mówi Gorzelik.

Śląscy regionaliści kończą pismo do prezydenta słowami: „Panie Prezydencie, liczymy na Pańską determinację w dążeniu do odrzucenia tradycji komunistycznego bezprawia, kontynuowanej po roku 1989, i podjęcie kroków na rzecz uznania dekretu z 6 maja 1945 roku za nieważny. Jesteśmy przekonani, że działanie to zainicjuje budowę dobrobytu i pomyślności Rzeczypospolitej poprzez uznanie prawa regionów do autonomii – realnej samorządności.”

- Otwarcie debaty na temat ustroju konstytucyjnego RP to szansa, by podzielić się doświadczeniami śląskiej autonomii z innymi województwami. Oczekujemy, że w nowej konstytucji znajdą się przepisy, które umożliwiać będą uzyskiwanie tej prawdziwej, dojrzałej samorządności, jaką jest autonomia, przez każdy region państwa polskiego – mówi Gorzelik.Dycki tukej - zawsze tutaj