Autonomia to
władza bliżej ludzi.

Oświadczenie w sprawie wycofania zakazu używania ślōnskij gŏdki w przychodni w Rudzie Śląskiej

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2017

Oświadczenie

Pro Loquela Silesiana - Towarzystwa Kultywowania i Promowania Śląskiej Mowy,
Ruchu Autonomii Śląska
i Związku Górnośląskiego

Z zadowoleniem skonstatowaliśmy, że kierowniczka Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej przy ulicy Niedurnego 50d wycofała się z zarządzonego wcześniej zakazu prowadzenia rozmów pomiędzy personelem przychodni a pacjentami po śląsku – o czym pisaliśmy 12 stycznia 2017r w naszym Stanowisku w sprawie aktów dyskryminacji Ślązaków ze względu na ich etniczną odrębność i naruszania ich dóbr kulturowych.

To krok we właściwą stronę, czyli mający na celu poszanowanie kultury regionalnej i uczuć osobistych wielu jego mieszkańców. Mamy nadzieję, że tego rodzaju podejście do śląskiej społeczności stanie się w naszym kraju normą.

Pani dr Alicji Gałuszka – Bilińskiej gratulujemy, że potrafiła się wycofać z błędnej decyzji w imię poszanowania wartości regionalnych.

Prezes Zarządu PLS TKiPŚM
Jerzy Ciurlok

Przewodniczący RAŚ
Jerzy Gorzelik

Przewodniczący ZG
Grzegorz Franki

Dycki tukej - zawsze tutaj