Autonomia daje nam
możliwość kształtowania systemu podatkowego.

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza w Chorzowie

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2016
 photo inicjatywaobywatelskachorzow_zpsgpsqeysn.jpg

Staraniem chorzowskich Radnych została przyjęta uchwała dotycząca Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej. Od teraz wystarczy zebrać 500 podpisów by przedstawić projekt uchwały pod głosowanie. Radni RAŚ w Chorzowie realizują swój program wyborczy!

W uzasadnieniu uchwały czytamy: Obywatelska inicjatywa ustawodawcza, dopuszczona w art.118 ust.2 Konstytucji RP, jest cennym elementem budującym społeczeństwo obywatelskie w Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwiązanie takie dopuszczalne na poziomie samorządu będzie elementem mobilizującym mieszkańców naszego miasta do działań na rzecz Chorzowa. Wzmoże poczucie realnego wpływu Obywateli na to co dzieje się w mieście. Umożliwi współdecydowanie i określi poziom współodpowiedzialności za losy miasta.

Zdjęcie: Marcin Lachowicz / CC BY-NC-ND 2.0

Dycki tukej - zawsze tutaj