Autonomia daje nam
poczucie bycia gospodarzami.

Konferencja przed prareferendum

Ostatnia aktualizacja: 17.07.2011

Zapraszamy na konferencję prasową w najbliższy wtorek. Związana jest ona z prareferendum, jakie 3 lipca (niedziela) odbędzie się w Lędzinach i Imielinie. Podczas prareferendum mieszkańcom zadane zostanie pytanie: ?Czy jesteś za przywróceniem Górnemu Śląskowi autonomii, którą posiadał w Polsce w okresie międzywojennym??.

Organizatorami prareferendum jest Ruch Autonomii Śląska oraz burmistrzowie obu miast. Odbędzie się ono w godzinach od 12.00 do 21.00 na stadionie miejskim w Imielinie (podczas Dni Imielina) i na parkingu restauracji Kamea w Lędzinach.

W imieniu RAŚ za organizację przedsięwzięcia odpowiedzialny jest Dariusz Dyrda i o dodatkowe informacje można zwracać się bezpośrednio do niego lub do członków zarządu RAŚ.

Miejsce konferencji prasowej: Lędziny, Urząd Miasta, ul. Lędzińska 55
Data: wtorek, 28.06.2011, godz. 12.00
Uczestnicy: Wiesław Stambrowski, burmistrz Lędzin i Jerzy Gorzelik, przewodniczący RAŚ

Dycki tukej - zawsze tutaj