Autonomia to
lepsze wykorzystanie środków publicznych.

Budżet na 2012 rok

Ostatnia aktualizacja: 18.03.2012
Dochody ogółem 73 020,00
? ? Składki dodatkowe Zarządu 36 000,00
? ? Składki dodatkowe pozostałych członków Rady Naczelnej 7 200,00
? ? Składki (ryczałty) kół 22 440,00
? ? Dochody z majątku 2 880,00
? ? Pozostałe dochody 4 500,00
? Ogółem dochody własne 73 020,00
? ? Darowizny 0,00
? ? Dotacje 0,00
? Ogółem darowizny i dotacje 0,00
Wierzytelności z 2011 5 484,00
Stan na 31.12.2011 29 018,00
Środki do dyspozycji 78 504,00

Utrzymanie infrastruktury RAŚ 12 270,00
? Biuro w Katowicach 8 760,00
? Biuro w Opolu 3 510,00
Projekty 66 656,00
? Projekty wydawnicze (w tym ?Jaskółka Śląska?) 50 000,00
? Konto bankowe 216,00
? Strony internetowe 600,00
? VI Marsz Autonomii 4 400,00
? Górnośląski Okrągły Stół 3 500,00
? Składka roczna na EFA 4 050,00
? Materiały reklamowe RAŚ 1 500,00
? Górnośląskie Tacyty 890,00
? Prareferenda 1 500,00
Rezerwa budżetowa 18,00
Wydatki ogółem 79 344,00

Opracowano na podstawie uchwał Rady Naczelnej: 3/I/2012 z 9 stycznia br. i 3/II/2012 z 7 lutego br.
Dycki tukej - zawsze tutaj