Media regionalne, nie centralne!

Bronimy media regionalne przed całkowitą centralizacją!

TVP Katowice zdjęło ze swojej anteny program Forum Regionu, w którym przedstawiciele wszystkich sił zasiadających w Sejmiku Województwa Śląskiego mogli prezentować swoje poglądy. W zamian TVP Katowice realizuje program Optyka Polityka, do którego zaproszono jedynie przedstawicieli regionalnych struktur partii politycznych i ugrupowań, które mają swoich przedstawicieli w Sejmie RP.

Nie zgadzamy się z takim centralistycznym podejściem, uniemożliwiającym środowiskom regionalnym udział w dyskusji na temat przyszłości regionu. Czy tak ma wyglądać regionalna telewizja publiczna?

Zapraszamy na pikietę sprzeciwiającą się centralnemu kierowaniu TVP Katowice.

Wtorek 17.05.2016 r. godzina 20.00, przed siedzibą TVP Katowice (ul. Telewizyjna 1).