Debata RAŚ-SLD w czasie prareferendum

Ruch Autonomii Śląska

W czasie jutrzejszego prareferendum w Lędzinach i Imielinie (powiat bieruńsko-lędziński) odbędzie się debata z udziałem młodych działaczy SLD i RAŚ (po dwie osoby). Debata odbędzie się w ramach lędzińskiej części prareferendum, w restauracji Kamea (ul. Hołdunowska 18) o godz. 13:00. Szczegóły: Michał Kieś +48 507 128 894, michal.kies@orange.pl. W Imielinie natomiast wydarzenie odbywa się w czasie Dni Imielina.