Industriada 2017

537 atrakcji, 47 obiektów, 28 miast, 56 tras do zwiedzania, 47 hitów, 37 koncertów i pokazów, 54 wydarzenia dla dzieci, zaangażowanych ponad 4 tysiące ludzi z 500 instytucji, grup, stowarzyszeń, kół, w tym z 11 instytucji kultury województwa śląskiego –  tak imponująco wygląda statystyka INDUSTRIADY 2017.

Każdy z obiektów przygotował własny program. W tym roku do Święta Szlaku Zabytków Techniki dołączyły dwa nowe: Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej  i osiedle patronackie Huty Silesia w Rybniku. Wróciła też  Elektrociepłownia Szombierki. Oficjalna inauguracja będzie w Chorzowie, finał w Gliwicach. Motto tegorocznego święta brzmi „w rytmie maszyny”

Inaugurację INDUSTRIADY 2017 zaplanowano 9 czerwca przy wieży wyciągowej Szybu Prezydent w Chorzowie.  Zobaczymy premierowe widowisko muzyczne „INDUstrument. Historia rytmu”. To  spektakl pod muzycznym kierownictwem Pawła Romańczuka i w scenografii Matyldy Sałajewskiej, opowiadający historię złożonej relacji człowieka, przyrody i maszyny.

Tradycyjny „Rozruch maszyn” organizowany jest w kilku miastach: Cieszynie, Bytomiu, Katowicach, Siemianowicach Śląskich i w Zabrzu.

Zasadnicze święto – sobota 10 czerwca to  festiwal  pełen atrakcji i autentycznych miejsc. Pewnie wybór nie będzie taki prosty. Wśród hitów są:  dawna fabryka sukna Büttnerów w Bielsku-Białej, Elektrownia Szombierki, która wraca do programu po dwuletniej przerwie i która cieszy się rekordową popularnością (rezerwacji już brak), parada 100 motocykli na 100-lecie Elektrowni Łaziska, pokaz lokomobilii samobieżnej w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku, koncert muzyki elektronicznej „Zbuntowane maszyny” w KWK Murcki-Staszic, warsztat ceramiczny z Bogdanem Kosakiem na Nikiszowcu, industrialne kino w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Szopienicach, przemarsz pod hasłem „Świt robotników” i happening „Przegląd kotłów w fabryce Fitznera” w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich, podroż w przeszłość w sosnowieckim Pałacu Schoena, pokaz pirotechniczno-maszynowy w KWK Polska w Świętochłowicach, transport wody pomiędzy ujęciem w Tarnowskich Górach i balią w Zabrzu oraz bieg z podziemi na powierzchnię w Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, zjazdy tyrolką i skoki na linie w Browarze Obywatelskim w Tychach, nocne zwiedzanie Browaru Książęcego w Tychach, przejście fragmentu Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu i zobaczenie m.in. 6-metrowego pokładu węgla, widowisko z zabytkowymi rowerami i próba jazdy na historycznych bicyklach w Starym Młynie w Żarkach.

Pełny program dostępny jest na stronie www.industriada.pl . Warto skorzystać z zakładki „Moja INDUSTRIADA” i  precyzyjnie wszystko zaplanować.

INDUSTRIADA będzie miała swój finał na terenie Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” – tam koniecznie trzeba zobaczyć  fascynujące widowisko plenerowe „Podniebna podróż” belgijskiego Teatru Tol.

„Podczas Industriady odwiedzamy autentyczne kopalnie, huty – nawet wciąż działające zakłady. To miejsca z historią i niezwykłym klimatem, który zauroczył już niejedną osobę. W tym roku mamy też jedną niezwykłą propozycję: dzięki wsparciu Instytucji Filmowej „Silesia Film” w Walcowni Cynku w Katowicach będzie można zobaczyć prapremierową projekcję filmu składającego się z amatorskich nagrań przekazanych przez mieszkańców regionu, prezentujących codzienne życie w rytmie maszyn” – podkreśla dr inż. arch. Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Warto pamiętać, iż w trakcie INDUSTRIADY będzie można skorzystać z bezpłatnego transportu, mając przy sobie kupon na przejazdy Kolejami Śląskimi, KZK GOP i MZK Tychy. Bezpłatny transport przygotowano także na południu województwa (na trasie Bielsko-Biała – Cieszyn – Ustroń–Żywiec), w Częstochowie, między Tarnowskimi Górami i Zabrzem oraz w Rybniku. Kupony można pobrać ze strony www.industriada.pl .

Pasjonaci nie powinni też zapomnieć o INDOsklepie, oferującym specjalną linię produktów inspirowanych industrialnymi obiektami i ich losami. Za pomysł i przygotowanie produktów odpowiadają Ars Cameralis Silesiae Superioris i Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Dostępne są gry „Przemysłowy magnat”, torby, koszulki, tatuaże, broszki.

„Tak” dla Odrzańskiej Drogi Wodnej

Sejmik Województwa Śląskiego opowiedział się za modernizacją i rozwojem Odrzańskiej Drogi Wodnej. 22 maja radni wojewódzcy podjęli stanowisko w tej sprawie, w którym podkreśla aprobatę dla działań rządowych, pozwalających na przywrócenie funkcji ODW i rozwój infrastruktury transportu rzecznego.

Działania takie są zgodne z polityką przestrzenną województwa, uchwaloną w 2016 roku w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+. Tam wskazano m.in. konieczność budowania i rozwijania infrastruktury transportu wodnego oraz poprawy parametrów dróg wodnych.

W marcu br. Prezydent RP podpisał akt ratyfikacyjny, dotyczący Europejskiego porozumienia o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym. Jest to symboliczny początek ambitnego przedsięwzięcia, dzięki któremu polskie śródlądowe drogi wodne, w tym Odrzańska Droga Wodna, mają zostać odbudowane i włączone w system europejski.

W dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów p.n. Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030 ujęto budowę Kanału Śląskiego łączącego Odrzańską Drogę Wodną z Drogą Wodną Górnej Wisły oraz budowę kanału Koźle–Ostrawa, będącego polskim odcinkiem szlaku wodnego Dunaj–Odra–Łaba.

„To bardzo ważne dla rozwoju województwa śląskiego, dla którego sprawna i zrównoważona sieć transportowa ma ogromne znaczenie. Budowa kanału Dunaj-Odra-Łaba oraz Kanału Śląskiego w połączeniu z przywróceniem wymaganych parametrów żeglownych Odry, przyczynią się do rozwoju naszego regionu i zwiększenia jego atrakcyjności. Sprawny, bezpieczny i ekonomiczny system transportu, szanujący zasady ochrony środowiska i uznający rozwój nowych technologii przewozu, jest jednym z kluczowych warunków rozwoju regionu. Co istotne, współczesna europejska polityka transportowa zakłada integrację wielu różnych gałęzi transportu po to, aby optymalnie je wykorzystywać. W Polsce integracja ta wymaga nadrobienia wielu dziesiątek lat zaniedbań w obszarze infrastruktury śródlądowych dróg wodnych” – tłumaczy dr inż. arch. Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Radni Sejmiku w swoim stanowisku podkreślają: „Równoważenie systemu transportowego poprzez rozwój transportu wodnego z pewnością stanie się impulsem rozwoju regionów, w tym województwa śląskiego. Infrastruktura śródlądowych dróg wodnych i urządzeń towarzyszących, poza funkcją transportową, służy również innym celom, takim jak ochrona przed powodzią i skutkami suszy poprzez retencjonowanie wody. Wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne pełnią również bardzo ważne funkcje ekologiczne. W niektórych przypadkach możliwe staje się energetyczne wykorzystanie zgromadzonych wód. Podstawową jednak korzyścią płynącą z systemu żeglownych rzek i kanałów jest zmniejszenie generowanych przez transport samochodowy presji na środowisko. Potrzeba ograniczenia tych negatywnych oddziaływań nie powinna podlegać żadnej dyskusji”.

Zwracają również uwagę, że infrastruktura żeglugi śródlądowej powinna być rozwijana z poszanowaniem ekologicznej funkcji rzek. A temu praktyki wskazane w dokumencie Komisji Europejskiej z 2012 roku p.n. „Transport wodny śródlądowy i sieć Natura 2000 – zrównoważony rozwój śródlądowych dróg wodnych i zarządzanie nimi w kontekście dyrektywy ptasiej i siedliskowej”. Obszary Natura 2000 wcale nie mają stanowić́ stref wyłączonych z rozwoju, należy tylko zagwarantować odpowiedni poziom ochrony przyrody.