Śląska autonomia w Brukseli

2017-03-08T17:02:41+00:00 8 marca 2017|

Na początku marca, w brukselskim Komitecie Regionów, odbyła się konferencja poświęcona śląskiej autonomii. Słuchacze, wśród których byli członkowie Wolnego Sojuszu Europejskiego – przedstawiciele kilku regionów autonomicznych, dowiedzieli się o sprawach dotyczących Górnego Śląska. Rozmawiano o komunikacji publicznej, transporcie rowerowym, historii, języku (gwarze), tożsamości lokalnej i społeczeństwie obywatelskim. Wydarzenie stanowiło okazję do prezentacji śląskiej racji stanu międzynarodowej opinii publicznej, co było o tyle łatwe, że audytorium stanowili reprezentanci środowisk świetnie rozumiejących znaczenie własnej podmiotowości i możliwości samostanowienia w ramach szerszego, federacyjnego organizmu państwowego. Autonomia nie stanowi dziś w Europie wyjątku, nie jest egzotyczną mrzonką, ani nie stanowi zagrożenia dla terytorialnej i politycznej integralności państw. Śląskie aspiracje w Brukseli przyjęto z pełnym zrozumieniem.