Oświadczenie Zarządu RAŚ w sprawie relacji ze Związkiem Górnośląskim

2014-02-25T21:34:29+00:00 25 lutego 2014|

W ostatnich latach na Górnym Śląsku udało się osiągnąć porozumienie najważniejszych górnośląskich stowarzyszeń, działających na rzecz rozwoju regionu i tożsamości jego mieszkańców. To nowa jakość, która znalazła swój wyraz w powołaniu Rady Górnośląskiej – wspólnej reprezentacji kilkunastu stowarzyszeń. Dziesięć lat wcześniej podobna próba zakończyła się niepowodzeniem. Z porozumienia Jedność Górnośląska, które planowało wystawienie własnego kandydata w wyborach do senatu w osobie śp. Michała Smolorza, wycofał się wówczas Związek Górnośląski. Władze Związku uznały, że ich stowarzyszenie nie powinno angażować się w politykę. Wobec niepowodzenia Jedności Górnośląskiej Ruch Autonomii Śląska podjął pracę nad własną, polityczną marką, co przyniosło efekt w wyborach samorządowych 2010 roku. Sukces ten sprawił, że pod koniec roku 2013 Rada Górnośląska postanowiła w nadchodzących wyborach do samorządów poprzeć listy RAŚ, jako dające największe szanse powodzenia ruchowi regionalistycznemu. Za takim rozwiązaniem głosował także przedstawiciel Związku Górnośląskiego. Ze swojej strony RAŚ zobowiązał się do otwarcia swoich list na przedstawicieli pozostałych organizacji, tworzących radę. Wobec zbliżającego się kongresu w Związku pojawił się pomysł wystawienia własnych list. Wolę silniejszego zaangażowania najstarszego z górnośląskich stowarzyszeń w życie publiczne regionu przyjmujemy z radością i nadzieją. Uważamy jednak, że rozproszenie górnośląskich głosów lub ryzykowna próba wypromowania krótko przed wyborami samorządowymi nowego wyborczego szyldu, służyć będą wyłącznie interesom ogólnopolskich partii politycznych. Do naszych przyjaciół ze Związku Górnośląskiego apelujemy zatem o współpracę w ramach wypracowanego na forum Rady Górnośląskiej rozwiązania. Z radością powitamy działaczy Związku na listach Ruchu Autonomii Śląska.